Op deze pagina vindt u diverse schooldocumenten welke voor u van belang zijn en u vanaf deze pagina kunt downloaden.

Medisch handelingsprotocol

Veiligheid en privacy.pdf

Skoso en de nieuwe AVG

AVG nieuwsbrief voor ouders

ICT en social media voor leerlingen

 

Middels onderstaand document brengen we u op de hoogte van de klachtenregeling zoals deze gehanteerd wordt binnen SKOSO.

Klachtenregeling SKOSO.pdf

 

Interne Contactpersoon

Bij vragen of klachten over ongewenste omgangsvormen op school kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de interne contactpersoon van de school. Zij luistert naar u en/of uw kind en geeft advies en informatie over mogelijke vervolgstappen.

De contactpersoon van basisschool Dommelrode is:

Juffrouw Caroline van der Linden

Telefoonnummer van school: 472995

Bij afwezigheid kunt u een e-mail sturen naar

cvanderlinden@bsdommelrode.nl

 

Zij neemt zo snel mogelijk contact met u op.

 

Vertrouwenspersonen:

In overleg kan de interne contactpersoon u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van SKOSO en/of de externe vertrouwenspersonen van de GGD Hart voor Brabant.

Wilt u liever meteen een vertrouwelijk gesprek, zonder tussenkomst van de interne contactpersoon?

Dan kunt u ervoor kiezen direct contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van SKOSO of met de externe vertrouwenspersonen van de GGD Hart voor Brabant.

De vertrouwenspersonen geven informatie en advies en kunnen optreden als bemiddelaar. Bovendien bespreken de vertrouwenspersonen met u de verschillende mogelijke vervolgstappen.

 

Vertrouwenspersoon SKOSO: Mevrouw Lucy Bax-Koenders

06-22741216 (overdag tot 22.00 uur ’s avonds).

Externe Vertrouwenspersoon GGD: 088-3686759

www.ggdhartvoorbrabant.nl

Vertrouwensinspecteur van het onderwijs

Voor advies kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van het onderwijs via telefoonnummer

0900 – 111 31 11.