Nieuw lid MR gezocht

Nieuw lid MR gezocht

Wie wordt het nieuwe lid van de Medezeggenschapsraad van Basisschool Dommelrode en/of het nieuwe lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SKOSO als vertegenwoordiger van Basisschool Dommelrode?

 

Beste ouder/verzorger,

 

Wilt u als ouder/verzorger actief betrokken zijn bij het onderwijs en de school van uw kind? Vindt u het leuk om mee te denken over beleidskeuzes? Of heeft u interesse om zich in te zetten voor het onderwijs van Sint Oedenrode?

 

Dan zijn wij op zoek naar u: een ouder die interesse heeft om met ingang van1 januari 2019 de MR van BS Dommelrode te versterken en/of een ouder die Basisschool Dommelrode wil vertegenwoordigen bij de GMR van SKOSO

 

Wat wordt er van u verwacht als MR lid?

·         We vergaderen ongeveer 5-6 keer per jaar.

·         De onderwerpen waar we over adviseren of instemmen zijn onder andere de begroting, het ARBO-jaarplan, de formatie, het jaarplan, de schoolgids, het meerjarenbeleidsplan, de schooltijden en de visie en missie van onze school.

·         U bent bereid en u heeft de tijd om u minimaal 3 jaar in te zetten.

·         Uiteraard zijn goed kunnen samenwerken, meedenken en enthousiast zijn, welkome eigenschappen. Ook wordt van u verwacht vanuit een breed perspectief te (be)oordelen.

 

Als lid van de GMR zijn bovenstaande zaken ook van toepassing maar dan op het niveau van SKOSO, dus voor het onderwijs in Sint Oedenrode.

 

Onze MR telt 4 leden, 2 leden namens het personeel en 2 leden namens de ouders.

Antwan van Summeren vertegenwoordigde de ouders als MR lid van onze school en de school als GMR lid van SKOSO. Zoals u weet start Antwan per 1-1-‘19 als directeur van onze school en van basisschool De Sprongh. Wij zijn dus op zoek naar een vervanger voor de MR en/of de GMR.

 

Heeft u interesse? Vraag gerust informatie bij de leden van de MR! Dit zijn Jeroen Donders namens de ouders en Ilse Reijmers en Neeltje Verhagen namens het personeel.

 

Wilt u onze MR komen versterken of de school vertegenwoordigen bij de GMR? Kandidaten kunnen zich per mail opgeven bij het secretariaat van de MR. Stuur uw aanmelding vóór 4 januari ’19 naar Ilse Reijmers: ireijmers@bsdommelrode.nl

Geef duidelijk aan of uw interesse uitgaat naar de MR, de GMR of beiden.

 

Indien er meerdere kandidaten zijn, zullen wij zo snel mogelijk verkiezingen organiseren.

 

Met vriendelijke groeten, namens de leden van de MR,

 

Ilse Reijmers
Secretaris MR BS Dommelrode