MR verkiezingen!

Wie wordt het nieuwe lid van de Medezeggenschapsraad van Basisschool Dommelrode?

Voor de MR zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de versterking van het huidige team. Wij vragen u om uw stem uit te brengen. Hiervoor zal woensdag 27 juni een mail naar u gestuurd worden met daarin een link naar onze enquete. U kunt daarmee eenmalig (per gezin één stem) een stem uitbrengen op de kandidaat van uw voorkeur. Stemmen kan tot en met maandag 2 juli.

De kandidaten die zicht verkiesbaar hebben gesteld stellen zich hieronder aan u voor. Door op hun naam te klikken leest u meer over de persoon. De namen staan in willekeurige volgorde. 

 

Jeroen Donders

Nicole Bueters

Peter de Waard

Julia Thielen

Marieke van Schijndel

 

 

 

 

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit:

* Twee leden gekozen door de ouders

* Twee leden gekozen door het team.


Als regel vergadert de MR eens per twee maanden. Als er tussentijds belangrijke MR zaken aan de orde zijn, belegt de voorzitter een aparte vergadering. De vergaderingen zijn openbaar.

De MR wil zich zakelijk en formeel opstellen t.a.v. haar taak naar het bestuur toe aangaande haar rechten en plichten die vastgelegd zijn in het reglement.

De namen en adressen van de leden van de Medezeggenschapsraad vindt u in de Infodrommel. Het algemeen emailadres van de medezeggenschapsraad is; mr@bsdommelrode.nl

Infoboekje MR

Voor meer informatie over de MR verwijzen wij u graag naar de onderstaande link.

Infoboekje MR