Schooltijden-vrije dagen

Schooltijden

Voor alle kinderen gelden de volgende schooltijden:

 • Maandag 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.00 uur tot 15.00 uur
 • Dinsdag 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.00 uur tot 15.00 uur
 • Woensdag 8.30 uur tot 12.15 uur
 • Donderdag 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.00 uur tot 15.00 uur
 • Vrijdag 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.00 uur tot 15.00 uur

Groep 1 is op vrijdag vrij, groep 2 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

De inlooptijden

Ochtend:

 • Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het schoolplein.
 • Om 8.25 uur gaat de bel en moeten de kinderen naar binnen.
 • Om 8.30 uur beginnen de lessen.

Middag:

 • Vanaf 12.50 uur is er toezicht op het schoolplein.
 • Om 12.55 uur gaat de bel en moeten de kinderen naar binnen.
 • Om 13.00 uur beginnen de lessen.


Vakanties en vrije dagen

Vakanties:

Ø  Herfstvakantie                     maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017

Ø  Kerstvakantie                       maandag 25 december '17 t/m vrijdag 05 januari '18

Ø  Voorjaarsvakantie               maandag 12 februari 2018 t/m vrijdag 16 februari 2018

Ø  Meivakantie                         maandag 23 april 2018 t/m vrijdag 04 mei 2018

Ø  Zomervakantie                    maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 2018

 

Vrije (mid)dagen voor leerlingen:

Ø  Kerstviering wordt gehouden op vrijdag 22 december (overdag). Leerlingen hebben dan continurooster.

(De groep-1 leerlingen zijn ook van harte welkom op deze ochtend)

Ø  2e Paasdag                           maandag 2 april 2018

Ø  Hemelvaart                          donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018

Ø  2e Pinksterdag                    maandag 21 mei 2018

Ø  Laatste schoolmiddag        vrijdag 6 juli 2018 vanaf 12.00 uur

 

Continurooster - studiedagen - instroom kleuters

Continuroosterdagen

Op de vrijdagen voorafgaande aan een vakantie houden we een continurooster. Op deze manier komen we tegemoet aan de ouders die vroeger naar hun vakantieadres willen vertrekken. Op deze dagen eten de kinderen van groep 5 t/m 8 op school hun meegebrachte lunchpakket op. Om 14.00 uur zijn zij vrij. De onderbouw heeft de normale schooltijd, zij zijn dus om 12.00 uur uit.

 

Het betreft:

vrijdag 13 oktober 2017   

vrijdag 22 december 2017            

vrijdag 9 februari 2018     

vrijdag 30 maart 2018 ivm Goede Vrijdag/Kruisweg vrijdag 6 juli 2018                                             

vrijdag 20 april 2018


Studiedagen/middagen

 

Donderdag           5 oktober 2017                 middag                   groep 1 t/m 8 vrij

Dinsdag                28 november 2017           middag                   groep 1 t/m 4 vrij

Dinsdag                16 januari 2018                 middag                   groep 1 t/m 4 vrij

Maandag                 5 maart 2018                  middag                   groep 1 t/m 8 vrij

Dinsdag                 22 mei 2018                      hele dag                groep 1 t/m 8 vrij

 

De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden.
De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website.
Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school.
Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen. 

 

Instroomdagen kleuters:

 • De kinderen die t/m 1 oktober instromen in groep 1 mogen vooraf aan de instroomdatum (de eerstvolgende schooldag na de 4e verjaardag) 8 dagdelen naar school komen. De dagen worden in overleg met de leerkracht vastgesteld. Op de eerste schooldag, 28 augustus 2017, verwachten wij ook de kinderen die binnen 14 dagen 4 jaar worden.
 • De kinderen die na 1 oktober 4 jaar worden en instromen in groep 1, mogen op de dag nadat ze 4 jaar zijn geworden hele dagen naar school komen. 
  Vooraf mogen zij 8 aaneengesloten ochtenden mee komen draaien in de groep. De leerkracht neemt hierover contact op met de ouders.